Website Builder

Curriculum Vitae


Někdy je potřeba dozvědět se více o člověku, se kterým možná chcete začít spolupracovat. Zde si můžete přečíst můj životopis.

PRAXE
DRAMATERAPIE
Po výcviku jsem začal provozovat soukromou praxi. A to jak terapie individuální,
tak skupinové. Jsem pod supervizí. Spolupracuji s Cedr, o.p.s., Psychoterapeutickým 
centrem v Hradci Králové ad. 

LEKTOR APLIKOVANÉ A DIVADELNÍ IMPROVIZACE
Improvision, Paleťáci, Post Bellum, Škola na zámku (2014 - doposud) 
Vedu pravidelné i jednorázové kurzy aplikované a divadelní improvizace se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností a týmů. A to pro firmy, školy i širokou veřejnost.  Přeji si, aby lidé dělali, na co mají talent. To pro mě znamená, že to mají rádi, jsou v tom dobří a pro společnost užiteční. Aby lidi byli lidmi a nikoliv lidskými zdroji. 

HEREC, PERFORMER A BÁSNÍK
Paleťáci, bludištěM, Polojasnění, Hrdinové nebo srabi  (2010 - doposud)
Jsem hercem divadelně improvizační skupiny Paleťáci.  Kromě toho se účastním slam poetry. Vytvořil jsem s Martinem Hakem divadelní představení bludištěM.  Básně vychází v různých literárních periodikách a almanaších. Ve spolupráci s Lenkou Ondráčkovou jsem vydal sbírku Hrdinové nebo srabi? V současné době pracuji na nové s názvem Polojasnění.
 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Amalthea, Magistrát města Pce, Charita Litomyšl  2009 - 2015
Pracoval jsem jako koordinátor projektu a klíčový pracovník pro rodiny, které poskytují pěstounskou péči v Amalthea, z.s. Na Magistrátu města Pardubice jsem lektoroval preventivní programy na základních a středních školách.  V Charitě jsem zastával funkci terénního pracovníka pro mládež.

VZDĚLÁNÍ
SOCIÁLNÍ A CHARITATIVNÍ PRÁCE CMTF UP Olomouc, VOŠ Caritas 2006 - 2013 Prezenčně jsem absolvoval studium na Vyšší odborné škole Caritas obor sociální a charitativní práce. Zakončeno absolutoriem a získáním titulu DiS. V tu samou dobu jsem ten samý obor prezenčně studoval na Cyrilo-Metodějské teologické fakultě v Olomouci. Zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Získán titul Bc. V kombinovaném studiu jsem v daném oboru pokračoval a získal jsem titul Mgr. 

VÝCVIKY A WORKSHOPY
V roce 2019 jsem ukončil dlouhodobý dramaterapeutický výcvik DvT. Školiteli mi jsou Viktor Dočkal a Beate Albrich.  (700 hodin)
Výcvik v mediaci. 100 hodin. Vedený Asociací mediátorů České republiky. (2011) Absolvoval jsem desítky hereckých a improvizačních kurzů vedených jak zahraničními, tak českými lektory. Například: Fabio Ambrossiny, Iva Bittová, Michaela Puchálková, Barbora Santos ad. 
Stejně tak jsem absolvoval mnoho kurzů pro praxi sociální práce: Specifika komunikace s Rómy, Dotyková terapie, Filiální terapie, Attechmant - citová vazba, krizová intervence pro kontaktní pracovníky, psychosociální výcvik (50 hodin).
A kurzy k projektovému řízená a fundraisingu.